ΙΣΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΙΣΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20/8/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Α.Φ.Μ.:094243741
Γ.Ε.ΜΗ.:121928757000
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Χαλκιδικής
Δήμος:Τορώνης
Διεύθυνση:ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ , ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τηλέφωνο:2375051235